Quyền tự chủ và chọn lọc thở Van công nghiệp

Van thở cụm công nghiệp, công ty phải đối mặt là gần đó, nhiều nhà cung cấp nguyên liệu, nhà cung cấp thiết bị, có thể cửa hàng xung quanh tại một chi phí thấp hơn và yêu cầu cao hơn, nhanh hơn để mua tất cả các loại đầu vào, bao gồm cả nguyên liệu, phụ kiện, thiết bị, Dịch vụ, và một loạt các nguồn nhân lực.

Cho phép kinh doanh và khuyến khích lẫn nhau thị trường chuyên nghiệp các cụm công nghiệp thuận lợi cho sự hình thành của thị trường chuyên nghiệp, và sự hình thành của thị trường chuyên nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của cụm công nghiệp. Bởi vì các tác động lớn hơn ở nhà và ở nước ngoài thị trường chuyên nghiệp, ủng hộ sản phẩm bán hàng kinh doanh. Bởi vì nhiều người trong số chuyên gia thị trường, công ty thu mua nguyên liệu, vật liệu phụ trợ thuận tiện hơn, và giá là rất thấp.

Trong các thở Van công nghiệp cụm, mô hình kinh doanh nói chung là "năng lực cốt lõi. plus gia công phần mềm" Có nghĩa là, mỗi doanh nghiệp sẽ là tất cả số tiền, tất cả tập trung để làm lợi thế của họ tốt nhất của thời điểm đó, thời điểm này để làm cho tốt nhất đắt nhất, của đất nước, thậm chí giới rẻ nhất và tốt nhất. Đây là năng lực cốt lõi của những gì công ty này. Các công việc khác, bao gồm các bộ phận khác của sản xuất, thiết kế sản phẩm, bán hàng và khác liên quan đến các doanh nghiệp đang gia công phần mềm chuyên nghiệp khác công ty xong dữ liệu. Vì vậy, mỗi sản phẩm là một bản tóm tắt của nhiều người trong số năng lực cốt lõi. Thở Van kinh doanh như là một hình thức của ngành công nghiệp tổ chức, cả hai để tránh chi phí hành chính và cơ quan chi phí là quá cao "tích hợp" và gây ra một nhóm lớn, nhưng cũng để tránh các giao dịch chi phí và hậu cần chi phí do quá nhiều đường dài trao đổi các vấn đề. Thị trường chuyên nghiệp là cả hai là một trung tâm phân phối sản phẩm, mà còn là trung tâm thông tin.


 

(Source: Quyền tự chủ và chọn lọc thở Van công nghiệp)

Quick Contact

Contact Information

13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp công nghệ cao và thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

+86-512-66678031

leon@srtec-rf.com

SOCIALS

Message Board