Đường dẫn cách điện Module_4

Suzhou RF Top điện tử liên lạc Co., Ltd là một trong những nhà sản xuất Trung Quốc module_4 cách điện đường dẫn hàng đầu và nhà cung cấp, và như là một công ty chuyên nghiệp, chúng tôi có nhà máy sản xuất riêng của chúng tôi, chào mừng đến với mua module_4 cách điện đường dẫn từ chúng tôi.

Đường dẫn cách điện Module_4

Tính năng
Nhiều kích thước & rộng tần số
Nhiệt độ bồi thường
Thấp chèn mất
Chi phí thấp
Tính ổn định cao cơ khí
Lĩnh vực ứng dụng
CDMA & Wibro
CDMA & WCDMA
CDMA & DCS
CDMA DCS & WCDMA
GSM và TD-SCMA
GSM & LTE
GSM & DCS & U.S.-máy tính
GSM & DCS & WCDMA
DCS & TD-SCMA
DCS TD-SCMA & LTE
Thông số kỹ thuật


SystemPart NumberCenter FrequencyBandwidth chèn mất trong BWRipple BWReturn mất kích thước BWAttenuation (dB)
(L x W x H) mmPDF
CDMA + DCSSRMP6J852R6J1812FA830102. 511650@870~88067.0x22.5x7.5tải về40@1755~177540@1850~1870875102.511650@825~83540@1755~177540@1850~18701765202.511640@825~83540@870~88050@1850~18701860202.511645@825~83545@870~88050@1755~1775GSM + WCDMASRMP6J934R6J2050FA91262. 50.81855@954~96066.5x22.5x7.5tải về40@năm 1940~197045@2130~216095762.50.81855@909~91540@năm 1940~197045@2160~21601955302.50.51850@2130~216055@909~91555@954~9602145302.50.51850@năm 1940~197055@909~91555@954~960DCS + WCDMASRMP6J1795R6J2045FB1747. 5755.23.41550@1805~188067.0x31.0x8.2tải về50@năm 1920~198050@2110~21701842.5755.23.11545@1708~năm 178345@năm 1920~198050@2110~21701950603.511850@2110~217055@1708~năm 178355@1805~18802140603.511850@năm 1920~198055@1708~178655@1805~1880DCS + WCDMASRMP6J1817R6J2050FA1770302. 511850@1850~188067.0x22.5x7.5tải về40@năm 1940~197040@2130~21601865302.711850@1755~178535@năm 1940~197040@2130~21601955302.711840@1755~178535@1850~188050@2130~21602145302.511845@1755~178545@1850~188050@năm 1940~1970DCS + WCDMASRMP6J2050R6J1792FB1745202. 511650@1830~185067.0x22.5x7.5tải về40@năm 1940~197040@2130~21601840202.511650@1735~175540@năm 1940~197040@2130~21601955302.511637@1735~175533@1830~185050@2130~21602145302.511645@1735~175545@1830~185050@năm 1940~1970LTE变频应用系统SRMP8J677F8J772FA664102.80.71850@685~69886.5x28.5x9.5tải về47@720~77055@794~804690102.80.71850@659~66937@720~77050@794~8047455031.51250@794~80438@659~66935@685~6987991020.51850@720~77049@659~66949@685~695GSM + TD-SCMA + LTESRMP8J921F8J2181FA899202. 511450@934~95486.5x28.5x9.5tải về50@2010~202550@2320~2370944202.511450@889~90950@2010~202550@2320~23702017.5152.50.51450@2320~237060@889~90960@934~9542345502.50.51450@2010~202560@889~90960@934~954GSM + WCDMASRMP8J922R8J2042FA900302. 511450@930~96086.5x28.5x9.5tải về50@năm 1940~năm 195550@2130~2145945302.511450@885~91550@năm 1940~năm 195550@2130~21451947.5152.50.51450@2130~214550@930~96050@885~9152137.5152.50.51450@năm 1940~năm 195550@885~91550@930~960GSM + DCSSRMP8J925F8J1795RA902. 5252.71.21855@935~96087.0x29.0x9.5tải về50@1710~1785947.5252.71.21855@890~91550@1805~18801747.5753.52.21848.5@1805~188050@935~9601842.5753.52.21848.5@1710~178550@935~960GSM + WCDMASRMP8J925F8J2045FA902. 5253.521855@935~96087.0x29.0x9.5tải về50@năm 1920~198050@2110~2170947.5253.521855@890~91550@năm 1920~198050@2110~21701950602.50.31850@935~96050@890~91550@2110~21702140602.50.31855@năm 1920~198050@890~91550@935~960GSM + WCDMASRMP8J934F8J2050FB91262. 50.81855@954~96087.0x36.0x10.0tải về40@năm 1940~197045@2130~216095762.50.81855@909~91540@năm 1940~197045@2130~21601955302.80.61850@909~91555@954~96055@21030~21602145302.80.61850@909~91555@954~96055@năm 1940~1970PCSSRMP8J1932R10L1922RA1882.56552.51545@năm 1930~năm 1995108.5x30.5x13.0tải về50@1710~175550@2110~21551962.56552.51545@1850~năm 191550@1710~175550@2110~21551732.54552.51555@2110~215545@1850~năm 191550@năm 1930~năm 19952132.54552.51555@1710~175543@1850~năm 191545@năm 1930~năm 1995

đa kênh lọc mô hình đó lắp ráp một số bộ lọc gốm hoặc duplexers trên PCB, nhưng bằng cách sử dụng kiến cuối cùng được gọi là lưỡng điện đa


Hot Tags: đường dẫn cách điện module_4, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, Mua


Quick Contact

Contact Information

13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp công nghệ cao và thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

+86-512-66678031

leon@srtec-rf.com

SOCIALS

Message Board