Đường dẫn cách điện Module_3

Suzhou RF Top điện tử liên lạc Co., Ltd là một trong những nhà sản xuất Trung Quốc module_3 cách điện đường dẫn hàng đầu và nhà cung cấp, và như là một công ty chuyên nghiệp, chúng tôi có nhà máy sản xuất riêng của chúng tôi, chào mừng đến với mua module_3 cách điện đường dẫn từ chúng tôi.

Đường dẫn cách điện Module_3

Tính năng
Nhiều kích thước & rộng tần số
Nhiệt độ bồi thường
Thấp chèn mất
Chi phí thấp
Tính ổn định cao cơ khí
Lĩnh vực ứng dụng
CDMA & Wibro
CDMA & WCDMA
CDMA & DCS
CDMA DCS & WCDMA
GSM và TD-SCMA
GSM & LTE
GSM & DCS & U.S.-máy tính
GSM & DCS & WCDMA
DCS & TD-SCMA
DCS TD-SCMA & LTE
Thông số kỹ thuật

SystemPart NumberCenter FrequencyBandwidthInsertion mất trong BWRipple BWReturn mất kích thước BWAttenuation (dB)
(L x W x H) mmPDF
CDMA + DCS + WCDMA (TX) SRTP4J1986F4D875A875103.511850@1710~185031.0x31.0x5.5tải về50@năm 1940~21601827.545311850@825~88035@năm 1940
21602145.530311850@825~88045@1710~1850GSM + TD-SCMASRTP6J921F4D1900A899202.711855@934~95450.5x22.5x7.5tải về45@1880~năm 1920944202.711855@889~90945@1880~năm 19201900402.511860@889~90955@934~954DCS + TD-SCMA-LTESRTP6J1770F4D2345A1722252.5115.555@1805~183050.5x22.5x7.5tải về40@2320~23701817.5252.5115.555@1770~173540@2320
23702345502.81.515.550@1710~173550@1805~1830LTESRTP8F742L8J744FC707183.521740@728~75754.0x33.0x9.7tải về50@776~787742.5293.51.51750@698~71650@776
787781.5113.51.51750@728~75745@698~716GSM + TD-SCMASRTP8J919R4D2017A897242.51.21855@930~95463.5x31.2x9.5tải về55@2010~2025942242.51.51852@885~90952@2010
20252017.515311850@885~90950@930~954DCS + TD-SCMASRTP8J1770R4D2017A1722.5252.511855@1805~183063.5x31.2x9.5tải về50@2010~20251817.5252.511852@1710~173545@2010
20252017.515311850@1710~173550@1805~1830GSM + DCS + WCDMA (RX) SRTP8J1848F4D897FA897.53530.71750@1710~178563.5x31.5x9.5tải về50@năm 1920~19801747.5752.711550@880~91550@năm 1920
198019206020.71750@880~91550@1710~1785GSM + DCS + WCDMA (TX) SRTP8J1991F4D942FA942.53530.71750@1805~188063.5x31.5x9.5tải về50@2110~21701842.575311550@925~96050@2110
217021406020.71750@925~96050@1805~1880GSM + DCS-WCDMASRTP12Q1920F4D922A922.575511440@1710~188095.0x45.0x14.0tải về40@năm 1920~21701795170311440@885~86040@năm 1920
21702045250311440@885~96032@1710~1880GSM + DCS-WCDMASRTP925LF8J1920FB925702.511550@1710~188055.5x23.5x9.5tải về50@năm 1920~217017951702.211055@890~96030@năm 1920
217020452502.211055@890~96030@1710~1880

Tín hiệu RF thành phần tích hợp đa RF thành một kênh mà không có ảnh hưởng đã được gọi là bộ kết hợp


Hot Tags: đường dẫn cách điện module_3, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, Mua


Quick Contact

Contact Information

13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp công nghệ cao và thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

+86-512-66678031

leon@srtec-rf.com

SOCIALS

Message Board