Địa chỉ: 13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp mới và công nghệ cao, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Liên hệ: Bella

Điện thoại: 86-512-66678031

Fax: 86-512-66671286

E-mail: sveta@srtec-rf.com


Quick Contact

Contact Information

13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp công nghệ cao và thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

+86-512-66678031

leon@srtec-rf.com

SOCIALS

Message Board