Khoang đa

Suzhou RF Top điện tử liên lạc Co., Ltd là một trong những nhà sản xuất đa khoang Trung Quốc hàng đầu và nhà cung cấp, và như là một công ty chuyên nghiệp, chúng tôi có nhà máy sản xuất riêng của chúng tôi, chào mừng đến với mua khoang đa từ chúng tôi.

Khoang lọc

Tính năng
Nhiều kích thước & rộng tần số
Thấp chèn mất
Ngăn chặn tác động
Sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời
Lĩnh vực ứng dụng
Nhiều kích thước & rộng tần số
Thấp chèn mất
Ngăn chặn tác động
Sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời
Thông số kỹ thuật


Sự suy giảm (dB) kích thước
(L x W x H) mm
Một phần sốTần số Trung tâmBăng thôngChèn rụng ở BWGợn trong BWTrở lại mất trong BWPDF
SRP875F4R10HA875104.01.51460@825~83570x36x15.5tải về40@930~96035@1805~2145SRP902N10N25HA902.5253,01,01555@935~96060x40x20Tải vềSRP945F4R30HA945304.01.51450@825~87070x36x15.5tải về35
1805~2145SRP947N8N25HA947.5252.00,81535@890~91560x40x20Tải vềSRP1105N10N32HA1105323.51.51460@1065~114560x40x20Tải vềSRP1200F4R50HA1200503,01,01530@1090

70x36x15.5Tải vềSRP1300F4R50HA1300503,01,01550@1090

70x36x15.5Tải vềSRP1400F4R50HA1400503,01,01550@1090

70x36x15.5Tải vềSRP1680F5R80HA1680805.51.51430@1600&176051.35x23.2x13Tải vềSRP1827F4R45HA1827.5453.01.51460@885~96070x36x15.5tải về60@2110~2145SRP1950K8N60HAnăm 1950603,02.01850@2110~217070x36x15.5Tải vềSRP2017F4R15HA2017152.50.5235@DC~184270x36x15.5tải về30@1842~năm 192915@năm 1929~năm 197815@2090~2100SRP2441N6N83HA2441832.01.01842@2360

41x35.5x17tải về40@2300~2358.510@2523

SRP827F872N10N15HA827.5151.50,817.055@865~88096 x 46 x 21tải về872.5151.50,817.055@820~835SRP454F462N10N02HA45423.52.015.010@458

100 x 50 x 20tải về40@462

46223.52.015.010@458

40@454

SRP813F900N10N15-30HA813.5153.01.014.050@885~91582 x 64 x 15tải về50@851~866900303.01.014.050@806~82138@930~960SRP813F858N10N15HA813.5152.00.816.055@851~86682 x 64 x 15tải về35@836

858.5152.00.616.055@806~82135@836

SRP834F879N10N22HA834222.01,018.060@868~89082 x 64 x 15tải về879222.01,018.060@823~845SRP1770F1865N10N30HA1770303.01.015.550@1850~188082 x 64 x 15tải về15@1735

1865303.01.015.550@1755~178520@1830

SRP858F945N10N15-30HA858.5153.01.014.050@930~96082 x 64 x 15tải về30@806~821945303.01.514.050@851~86650@885~915SRP1950F2140N10N60HAnăm 1950601.81,018.055@2110~217082 x 64 x 15tải về2140601.81,018.055@năm 1920~1980SRP897F942N10N24HA897242.21,014.050@930~95482 x 64 x 17tải về942242.21,014.050@885~909SRP900F945N10N30HA900302.51.518.045@930~960100 x 55 x 18tải về945302.51.518.045@885~915SRP912F957N10N06HA91261.50,817.055@954~96096 x 46 x 21tải về95761.50,817.055@909~915SRP1732F1955N10N45-30HA1732.5452.00.818.055@năm 1940~197082 x 64 x 15tải về50@1805~18501955302.00.818.055@1710~175535@2130~2160SRP1827F2145N10N45-30HA1827.5452.00.818.055@2130~216082 x 64 x 15tải về33@1710~17552145302.00.818.055@1805~185048@năm 1940~1970SRP1745F1840N10N20HA1745202.21,015.555@1830~185082 x 64 x 15tải về1840202.21,015.555@1735~1755SRP1747F1842N10N75HA1747.5753,02.014.045@1805~188082 x 64 x 15tải về1842.5753,02.014.045@1710~1785SRP1795F2045N10N170-250HA17951701.81,012.030@năm 1920~217060 x 33 x 17tải về20452501.81.312.030@1710~1880SRTP12Q1920F4D925HA922752.01.01445@1710~1845105x74.2x28tải về45@năm 1920~217017951703.01.01450@885~96045@năm 1920~217020452503.01.21450@885~96045@1710~1845SRTP8J1840F4D830HA830103.51.01450@1710~175582 x 64 x 17tải về50@năm 1940~năm 19551732453.01.01450@825~83550@năm 1940~năm 19551947153.01.01450@825~83550@1710~1755SRTP8J919F8F1952HA897242.50.81845@930~96085x64.6x18tải về
942242.50.81845@885~915
19521452.00.61815@DC~185030@2110~3600SRTP3D917L12L1917FHA917552.01.01840@1710~năm 1860105 x 80 x 28tải về40@năm 1950~215017851502.51.21540@890~94540@năm 1950~215020502002.51.21540@890~94540@1710~năm 1860SRMP8J1792F8J1792RHA1745202.21,01450@1830~1850105x73.8x22tải về1840206,01,01450@1735~17551745202.21,01450@1830~1850SRMP6J866F6J1848FHA830104.01.01540@890~91585 x 57 x 18tải về35@1710~178540@năm 1920~1980902254.02.01540@825~83535@1710~178540@năm 1920~19801747754.02.51540@825~83540@890~91540@năm 1920~19801950604.01.01540@825~83540@890~91535@1710~1785SRMP10L1848F10L1991FHA1747758,01.51450@năm 1920~198093x74.6x20tải vềnăm 1950608,01.51450@1710~17851842758,01.51450@2110~21702140608,01.51450@1805~1880SRMP10L1795F10L2045FHA1745758.01.51440@1805~188093x74.6x20tải về10@1700

20@1690

1842758.01.51440@1710~17858@năm 1890

10@1900

1950608.01.51450@2110~217030@2045

10@năm 1910

2140608.01.51450@năm 1920~198030@2045

8@2180

SRMP8J916F8J1992FHA875102.51.01845@954~960141.6x80x20tải về40@1830~185040@2130~216095762.51.01850@870~88040@1830~185040@2130~21601840203.51.01850@870~88050@954~96040@2130~21602145303.51.01850@870~88050@954~96045@1830~1850SRMP8J908F8J2074F4D1895HA872153.01.01730@825~835141.59x92.24x20tải về45@930~96045@1880~2150945303.01.01740@825~87045@885~91545@1880~21501895303.01.01745@820~96045@2110~215035@2010~20252130404.01.01745@1880~năm 191045@năm 1920~196040@2010~20252017154.01.01635@năm 1920~196045@1880~năm 191045@2110~2150SRTP8J825F8J1816F4D2017HA900303.01.51440@1710~1755141.6x80x20tải về40@1880~năm 192040@2010~20251732253.01.01450@885~91250@1880~năm 192045@2010~20251900403.01.01450@885~91550@1710~175535@2010~20252017154.01.01450@885~91545@1710~175535@1880~năm 1920SRMP8J859F8J1920FHA836.5252.51.01653@839~89497 x 60 x 19tải về50@1850~năm 191050@1960~năm 1990881.5252.51.01653@854~84950@1850~năm 191050@năm 1930~năm 19901880604.22.21560@năm 1930~năm 199055@824~84950@869~8941960604.22.21560@1850~năm 191060@824~84950@869~894SRMP8J871F8J1850FHA83062.51.01853@909~915141.6x80x20tải về50@1735~175550@năm 1940~197091262.51.01853@825~83550@1735~175550@năm 1940~19701745203.51.01860@năm 1940~197055@825~83550@909~9151955303.51.01860@1735~175560@825~93550@909~915SRMP8J872F8J1848FHA847302.51.01540@700

120 x 75 x 20tải về45@950~3000897.5352.51.01545@750

45@1100~30001747.5752.51.01545@1600

40@năm 2000~30001950602.51.01545@1800

40@2100~3000SRMP8J907F8J1991HA872.5433.01.51450@925~96097 x 60 x 19tải về45@1805~188045@2110~2170942.5353.01.51480@851~89445@1805~188045@2110~21701842.5752.51.01450@2110~217050@851~89450@925~9602140602.51.01450@1805~188050@851~89450@925~960SRMP8J807F8J2047F2593HA742.5293.01.01550@851~894112 x 70 x 20tải về45@1960~năm 199545@2110~215545@2496~2690872.5433.01.01550@728~75745@năm 1930~năm 199545@2110~215545@2496~26901962.5623.01.01850@2110~215540@2496~269050@728~75750@851~8942132.5453.01.01850@năm 1930~năm 199540@2496~269050@728~75750@851~89425931943.01.01840@năm 1930~năm 199540@2110~215550@728~75750@851~894SRMP6J926F6J1777RHA9047.42.51.01848@945~95275 x 82 x 22tải về48@1727~173248@1822~18279497.42.51.01848@900~90748@1727~173248@1822~182717305.42.51.01848@900~90748@945~95248@1822~182718255.42.51.01848@900~90748@945~95248@1727~1732SRMP8F8308J1838F4D2017HA830103.01.01450@1710~1735141.6x80x20tải về50@năm 1940~197020@2010~20251722253.01.01450@825~88050@năm 1940~197020@2010~20251955303.01.01450@825~83550@1710~173520@2010~20252017154.21.01450@825~83550@1710~197050@năm 1940~1970SRMP6J925R6J1795FHA902254.32.01550@935~96075 x 54 x 22tải về50@1710~178550@1805~1880947254.32.01550@890~91550@1710~178550@1805~18801747755.03.01550@890~91550@935~96050@1805~18801842755.03.01550@890~91550@935~96050@1710~1785

Đa là một thiết kế Cập Nhật dựa trên khoang lọc cho nhiều hệ thống tín hiệu chọn thành phần.


Hot Tags: khoang đa, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, Mua


Quick Contact

Contact Information

13 # & 14 # Building, No.369 Lushan Road, Khu công nghiệp công nghệ cao và thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

+86-512-66678031

leon@srtec-rf.com

SOCIALS

Message Board